Adres:

Jastrzębie - Zdrój
Al. Piłsudskiego 73
(przy budunku
Śląska 27-31
po drugiej stronie Billi)

Telefon:

32 470 32 49
507 220 120

e-mail:

biuro@ocdlaciebie.pl

strona główna NNW Grupowe

NNW Grupowe

Ubezpieczenie NNW czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków - grupowe może dotyczyć, klubów sportowych, stowarzyszeń ,wycieczek . Składka jest uzależniona od okresu ubezpieczenia wielkości grupy oraz sumy ubezpieczenia. Dla wycieczek składki zaczynają się od 1zł/dzień od osoby. Ubezpeczenie można zwrzeć w formie osobowej czyli z listą ubezpieczonych jak i bez listy - forma bezoosbowa. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje podstawowe ryzyka czyli śmierć wskutek nagłych nieprzewidzianych zdarzeń oraz świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie NNW grupowe pracownicze, zawierane za pośrednictwem pracodawcy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka dotyczące samego ubezpieczonego czyli NNW śmierć, poważne zachorowanie oraz pobyt w szpitalu ale także urodzenie dziecka śmierć rodziców / teściów ubezpieczającego i małżonka Składki zaczynają się od kwoty 25zł i są płatne w cyklu miesięcznym. Ubezpieczenie można zawrzeć zawiązując grupę 3 osób. Przy większych grupach Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie stosuje karencji czyli wyłączeń w pierwszym okresie ubezpieczeniowym.

Robisz jeden krok i polisę przywiozę do domu (dotyczy Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia, Rybnika, Żor i okolic). Załatwię wypowiedzenie i przeniosę do wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego