Adres:

Jastrzębie - Zdrój
Al. Piłsudskiego 73
(przy budunku
Śląska 27-31
po drugiej stronie Billi)

Telefon:

32 470 32 49
507 220 120

e-mail:

biuro@ocdlaciebie.pl

strona główna Podróże NNW

NNW

Ubezpieczenie od następst nieszczęśliwych wypadków obejmuje wypłatę zadośćuczynienia za powstały uszczerbek na zdrowiu albo wypłatę sumy ubezpieczenia jeżeli nastapiła śmierć ubezpieczonego wskutek NNW. Składka jest uzależniona od sumy ubezpieczenia i ilości dni na które jest zawierane ubezpieczenie.

Robisz jeden krok i polisę przywiozę do domu (dotyczy Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia, Rybnika, Żor i okolic). Załatwię wypowiedzenie i przeniosę do wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego