Adres:

Jastrzębie - Zdrój
Al. Piłsudskiego 73
(przy budunku
Śląska 27-31
po drugiej stronie Billi)

Telefon:

32 470 32 49
507 220 120

e-mail:

biuro@ocdlaciebie.pl

strona główna Podróże OC

Odpowiedzialność Cywilna

Ubezpieczenie za szkody wyrządzone czynem umyślnym i nie umyślnym osobom trzecim. W ubezpieczeniach piodróży zagranicznej często ubezpieczamy się od oc w związku z amatorskim uprawianiem sportu (narty, wspinaczka wysokogórska). Składka uzależniona jest od sumy ubezpieczenia oraz ilości dni na które ma zostać zawarte ubezpieczenie.

Robisz jeden krok i polisę przywiozę do domu (dotyczy Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia, Rybnika, Żor i okolic). Załatwię wypowiedzenie i przeniosę do wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego